Fladan

Flada tarkoittaa ruotsiksi kaislikkoista merenlahtea. Suomessa maankohoamisen takia lahdista muodostuu allasmaisia vesialueita, jotka ovat yhteydessä mereen vesiväylän tai samen kautta. [Wikipedia flada]. Maankohoamisen jatkuessa fladan esiasteista kehittyy fladoja, kluuveja ja kluuvijärviä. [fladat ja kluuvit].
IMG_4559_small
Porvoon Fladan on Vessölandetin halkaiseva ruopattu 3,5 km pituinen kapea kanava. Reitti on hyvin suojainen sisäväylä Pellinkiin Emäsalon pohjoispuolelta tai oikotie Porvoon keskustasta Pellinkiin. Kanava on kapea, matala (1.2 m) ja korkeutta rajoittaa Hummelsundin silta (3 m). Ilmoitettuun syvyyteen pitää suhtautua kriittisesti jatkuvan madaltumisen takia, mutta pohja on kuitenkin pehmeää sedimenttiä ja mutaa. Noin 2-3 metriä leveät alukset mahtuvat sivuuttamaan toisensa joka kohdassa hyvin. Nopeusrajoitus on 11 km/h eli 5,9 solmua. Kanavaa on ruopattu säännöllisesti ja vesikasvillisuutta joudutaan myös niittämään pois useasti umpeenkasvamisen estämiseksi.

Maisemaa voisi luonnehtia erittäin kaislikkoiseksi. Paljon mitään muuta ei matalasta veneestä näe. Muutama rakennus ja laituri on aivan kanavan rannalla. Pääkanavaan liittyy kohtisuoria yksityisiin satamiin ruopattuja sivukanavia.

Fladanin ajaminen päästä päähän on mielenkiintoinen kokemus vastapainona avoimilla alueilla veneilylle.

IMG_4567_smallIMG_4558_small

IMG_4563_smallIMG_4562_smallIMG_4560_smallIMG_4566_smallIMG_4570_smallIMG_4569_small
IMG_4573_smallIMG_4574_small
Save
Jukka Wallinheimo
Save

Save

Save

Share on Tumblr